E-Pacientas
Aptechkin.by
Eurovaistine internete

Ieškomiausių TOP 5

Repatha 140mg/1ml inj. N1

Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai >  Serumo lipidų kiekį mažinantys vaistai
Pavadinimas: Repatha 140mg/1ml inj. N1
Veikliosios medžiagos: Evolocumab - 140mg
Tipas: Receptiniai nekompensuojami
Gamintojas: Amgen
ATC kodas C10AX13
Vidutinė kaina: 258,88 Eur (893,86 Lt)
Lankytojų kaina: -

Išskleisti / Suskleisti Kas žinotina prieš vartojant vaistą

Repatha vartoti negalima jeigu yra alergija evolokumabui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto

medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoja, prieš pradėdami vartoti Repatha, jei sergate:

- kepenų liga;

- sunkia inkstų liga.

Stiklinio užpildyto švirkšto adatos dangtelis yra iš sausos natūralios gumos, latekso darinio, kuris gali

sukelti alergines reakcijas.

Vaikams ir paaugliams

Repatha vartojimas vaikų, jaunesnių nei 18 metų, pirminės hipercholesterolemijos ir mišrios

dislipidemijos gydymui neištirtas.

Repatha vartojimas vaikų, jaunesnių nei 12 metų, homozigotinės šeiminės hipercholesterolemijos

gydymui neištirtas.

Kiti vaistai ir Repatha

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui

arba vaistininkui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Repatha vartojimas nėščioms moterims netirtas. Nežinoma, ar Repatha pakenktų vaisiui (vaikui iki

gimimo).

Jei vartojant Repatha planuojate pastoti, manote, kad galbūt esate nėščia arba esate nėščia, praneškite

gydytojui.

Nežinoma, ar Repatha patenka į motinos pieną.

Jei žindote arba planuojate žindyti, svarbu apie tai pasakyti gydytojui. Atsižvelgdamas į žindymo

naudą kūdikiui ir Repatha vartojimo naudą motinai, gydytojas padės apsispręsti ar nutraukti žindymą

ar Repatha vartojimą.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Gebėjimo vairuoti ar valdyti mechanizmus Repatha neveikia arba poveikis nereikšmingas.

46

Repatha sudėtyje yra natrio

Šio vaisto dozėje yra mažiau nei 1 mmol natrio (23 mg), t.y. jis beveik neturi reikšmės


Išskleisti / Suskleisti Kaip vartoti vaistą

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją.

Repatha injekcijos leidžiamos po oda (poodinės injekcijos).

Rekomenduojama dozė priklauso nuo esamos ligos:

 pirminei hipercholestrolemijai ir mišriai dislipidemijai gydyti suaugusiesiems dozė yra 140 mg

kas dvi savaites arba 420 mg kartą per mėnesį;

 homozigotinei šeiminei hipercholesterolemijai gydyti suaugusiesiems ir paaugliams

rekomenduojama pradinė dozė yra 420 mg kartą per mėnesį. Po 12 savaičių gydytojas gali

nuspręsti padidinti dozę iki 420 mg kas dvi savaites. Jeigu Jums taikoma aferezė, į dializę

panaši procedūra, kai iš kraujo pašalinami cholesterolis ir kiti riebalai, siekiant suderinti

gydymą su aferezės grafiku, gydytojas gali nuspręsti pradėti gydymą 420 mg doze, skiriama kas

dvi savaites.

 suaugusiesiems, sergantiems aterosklerozine širdies ir kraujagyslių liga (praeityje buvęs širdies

priepuolis, insultas arba kraujagyslių problemos), dozė yra 140 mg kas dvi savaites arba 420 mg

kartą per mėnesį.

Jei gydytojas paskiria 420 mg dozę, Jūs turite naudoti tris užpildytus švirkštus, nes kiekviename

užpildytame švirkšte yra tik 140 mg vaisto. Švirkštams pasiekus kambario temperatūrą, visas

injekcijas reikia atlikti per 30 minučių.

Jeigu gydytojas nuspręs, kad Repatha galite susileisti pats arba tai gali atlikti Jūsų slaugytojas, Jūs

būsite apmokyti kaip teisingai paruošti ir susileisti Repatha. Nebandykite patys suleisti Repatha, kol

gydytojas ar slaugytoja neparodė, kaip teisingai tą padaryti.

Detalesnę informaciją apie teisingą Repatha laikymą, paruošimą ir injekcijų atlikimą namuose rasite

šio pakuotės lapelio pabaigoje esančiame skyriuje „Naudojimo instrukcija“.

Prieš pradedant vartoti Repatha, turite pradėti laikytis cholesterolio koncentraciją mažinančios dietos.

Jūs turite laikytis šios cholesterolį mažinančios dietos kol vartojate Repatha.

Jei gydytojas paskyrė Repatha vartoti su kitais cholesterolio koncentraciją mažinančiais vaistais,

laikykitės gydytojo nurodymų, kaip juos vartoti kartu. Tokiu atveju taip pat perskaitykite konkretaus

preparato pakuotės lapelyje esančias instrukcijas.

Ką daryti pavartojus per didelę Repatha dozę?

Nedelsiant kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Pamiršus pavartoti Repatha

Praleidus dozę, suleiskite ją iškart kai tik galėsite. Tada kreipkitės gydytoją ir jis pasakys, kada leisti

kitą dozę. Tiksliai laikykitės gydytojo nustatyto naujo grafiko.


Išskleisti / Suskleisti Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Dažnas: gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 10 žmonių

 Gripo simptomai (aukšta temperatūra, gerklės skausmas, sloga, kosulys ir šaltkrėtis)

 Peršalimo simptomai, tokie kaip sloga, gerklės skausmas, sinusų infekcijos (nazofaringitas arba

viršutinių kvėpavimo takų infekcijos)

 Šleikštulys (pykinimas)

 Nugaros skausmas

 Sąnarių skausmas (artralgija)

 Injekcijos vietos reakcijos, tokios kaip kraujosruvos, paraudimas, kraujavimas, skausmas arba

patinimas

 Išbėrimas

Nedažnas: gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 100 žmonių

 Dilgėlinė, raudoni niežtintys odos mazgeliai (urtikarija)

Retas: gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 1 000 žmonių

 Veido, burnos, liežuvio ar ryklės tinimas (angioedema)

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui,

vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi

V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti


Išskleisti / Suskleisti Laikymo sąlygos

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant dėžutės po „Tinka iki“ ir etiketės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto

vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti šaldytuve (2 ºC – 8 ºC). Negalima užšaldyti.

Laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Prieš injekciją užpildytą švirkštą galima išimti iš šaldytuvo ir laikyti kambario temperatūroje (iki

25 ºC). Dėl to injekcija bus malonesnė. Išėmus iš šaldytuvo, Repatha galima laikyti kambario

temperatūroje (iki 25 ºC) gamintojo pakuotėje ir suvartoti per 1 mėnesį.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis.


Išskleisti / Suskleisti Kita informacija

Repatha sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra evolokumabas. Kiekviename užpildytame švirkšte 1 ml tirpalo yra

140 mg evolokumabo.

- Pagalbinės medžiagos yra prolinas, ledinė acto rūgštis, polisorbatas 80, natrio hidroksidas,

injekcinis vanduo.

48

Repatha išvaizda ir kiekis pakuotėje

Repatha yra skaidrus ar opalescencinis, bespalvis arba gelsvas tirpalas, praktiškai be dalelių. Jei

pastebėjote, kad pasikeitusi tirpalo spalva, jame yra gabalėlių ar dribsnių pavidalo nuosėdų ar spalvotų

dalelių, šio vaisto vartoti negalima.

Kiekvienoje pakuotėje yra vienas vienkartinio naudojimo užpildytas švirkštas.

Registruotojas ir gamintojas

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nyderlandai

Registruotojas

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nyderlandai

Gamintojas

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company

Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin

Airija

Gamintojas

Amgen NV

Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Belgija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +370 5 219 7474

България

Амджен България ЕООД

Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

49

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 422 06 06

Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Ireland Limited

Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 321 114 49

Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial

i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel: +371 257 25888

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas.

Kiti informacijos šaltiniai

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu.

__________________________________________________________________________________

50

Naudojimo instrukcija:

Repatha vienkartinio naudojimo užpildytas švirkštas

Dalių aprašymas

Prieš vartojimą Po vartojimo

Švirkšto

stūmoklis

Vaistas

Švirkšto

cilindras

Uždėtas

pilkas adatos

dangtelis

Panaudoto švirkšto

stūmoklis

Panaudoto

švirkšto

cilindras

Panaudota

adata

Nuimtas

pilkas adatos

dangtelis

Adata viduje.

51

Svarbu

Prieš vartojant Repatha vienkartinio naudojimo užpildytą švirkštą, perskaitykite šią svarbią

informaciją.

 Jūsų sveikatos priežiūros specialistas pasakys, kiek reikia Repatha užpildytų švirkštų, kad būtų

suleista visa dozė. Leidžiant daugiau nei vieną Repatha užpildytą švirkštą, švirkštams pasiekus

kambario temperatūrą, visas injekcijas reikia atlikti per 30 minučių.

 Laikykite Repatha užpildytą švirkštą išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

 Repatha užpildytą švirkštą reikia laikyti šaldytuve (nuo 2 ºC iki 8 ºC).

 Svarbu nebandyti pačiam atlikti injekcijos, kol sveikatos priežiūros specialistas Jūsų neapmokė.

 Repatha užpildyto švirkšto pilkas adatos dangtelis yra iš sausos natūralios gumos, pagamintos iš

latekso. Pasakykite sveikatos priežiūros specialistui, jei esate alergiškas lateksui.

 Laikykite Repatha užpildytą švirkštą vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

NEGALIMA:

naudoti Repatha užpildyto švirkšto jei pakuotė atidaryta arba pažeista;

užšaldyti Repatha užpildyto švirkšto arba vartoti tą, kuris anksčiau buvo užšaldytas;

naudoti Repatha užpildyto švirkšto, jei jis buvo numestas ant kieto paviršiaus. Švirkšto dalis

gali lūžti, net jei lūžio vietos nesimato. Naudokite naują Repatha užpildytą švirkštą;

nuimti pilko adatos dangtelio nuo Repatha užpildyto švirkšto, kol nebūsite pasiruošęs atlikti

injekcijos.

1 etapas: Paruošimas

A Išimkite Repatha užpildyto švirkšto dėžutę iš šaldytuvo ir palikite 30 minučių.

Prieš injekciją palaukite 30 minučių, kol dėžutėje esantis užpildytas švirkštas natūraliai pasieks

kambario temperatūrą.

Patikrinkite, ar ant dėžutės užrašytas pavadinimas Repatha.

NEGALIMA:

bandyti kitaip sušildyti Repatha užpildyto švirkšto, pavyzdžiui karštu vandeniu ar mikrobangų

krosnelėje;

palikti Repatha užpildyto švirkšto ant tiesioginių saulės spindulių;

kratyti Repatha užpildyto švirkšto.

B Surinkite visas injekcijai reikalingas priemones.

Muilu ir vandeniu kruopščiai nusiplaukite rankas.

Ant švaraus, patogaus, plokščio darbinio paviršiaus pasidėkite:

 vieną dėkle esantį Repatha užpildytą švirkštą;

 spiritines servetėles;

 medvilninį tamponą arba marlinį tvarstį;

 pleistrą;

 aštrių atliekų konteinerį.

NEGALIMA naudoti Repatha užpildyto švirkšto jei pasibaigęs ant dėžutės nurodytas tinkamumo

laikas.

52

C Pasirinkite injekcijos vietą.

Žastas

Pilvas

Šlaunis

Galite rinktis:

 šlaunį;

 pilvą, išskyrus 5 cm sritį apie bambą;

 išorinę žasto sritį (tik tuomet, jeigu injekciją Jums atlieka kitas asmuo).

NEGALIMA rinktis srities, kur oda yra jautri, yra kraujosruvų, oda paraudusi arba sukietėjusi.

Venkite atlikti injekcijas į sritis, kuriose yra randų arba strijų.

Keiskite injekcijos vietą kiekvieną kartą, kai atliekate injekcijas. Jei leidžiatės injekciją į tą

pačią sritį, įsitikinkite, kad tai ne ta pati vieta, į kurią leidotės praeitą kartą.

D Nuvalykite injekcijos vietą.

Spiritine servetėle nuvalykite injekcijos vietą. Leiskite odai nudžiūti prieš atliekant injekciją.

NEGALIMA vėl liesti šios vietos prieš atliekant injekciją.

53

E Išimkite užpildytą švirkštą iš dėklo.

Apverskite dėklą Švelniai paspauskite

Išimant:

 nuplėškite nuo dėklo popierinį dangalą;

 paimkite dėklą į ranką;

 apverskite dėklą, švelniai spustelkite per dėklo nugarėlės vidurį ir švirkštas iš dėklo atsidurs Jūsų

delne;

 jei užpildytas švirkštas neišsiima iš dėklo, švelniai paspauskite dėklo nugarėlę.

NEGALIMA:

suimti ir traukti užpildytą švirkštą už švirkšto stūmoklio ar pilko adatos dangtelio. Tai gali

pažeisti švirkštą;

nuimti pilko adatos dangtelio nuo užpildyto švirkšto, kol nesate pasiruošęs atlikti injekciją.

Visada laikykite užpildytą švirkštą už švirkšto cilindro.

F Apžiūrėkite vaistą ir švirkštą.

Švirkšto stūmoklis Švirkšto cilindras

Švirkšto etiketė su

tinkamumo laiku

Uždėtas

pilkas adatos

dangtelis

Vaistas

Visada laikykite užpildytą švirkštą už švirkšto cilindro.

Įsitikinkite, kad:

 užpildyto švirkšto etiketėje yra Repatha pavadinimas;

 vaistas užpildytame švirkšte yra skaidrus ir bespalvis arba švelniai gelsvas.

NEGALIMA naudoti užpildyto švirkšto jeigu:

bet kuri švirkšto dalis yra įtrūkusi arba lūžusi;

nėra pilko adatos dangelio arba jis uždėtas nesaugiai;

pasikeitusi vaisto spalva, jame yra gabalėlių ar dribsnių pavidalo nuosėdų ar spalvotų dalelių;

pasibaigęs užpildyto švirkšto tinkamumo laikas.

54

2 etapas: Pasiruoškite

A Atsargiai nuimkite adatos dangtelį patraukdami jį tiesiai ir laikydami toliau nuo savęs.

Nelaikykite nuimto pilko adatos dangtelio ilgiau kaip 5 minutes. Vaistas gali išdžiūti.

1. 2.

Ant adatos galiuko pamatyti vaisto lašą yra

normalu.

Dangtelį nedelsiant išmeskite į aštrių atliekų

konteinerį.

NEGALIMA:

sukti arba lankstyti pilko adatos dangtelio. Tai gali pažeisti adatą;

vėl uždėti pilko adatos dangtelio ant užpildyto švirkšto.

B Pašalinkite oro burbuliukus/ tarpus.

Repatha užpildytame švirkšte galite pastebėti oro burbuliukų/ tarpų.

Jei pastebite oro burbuliukų/ tarpų:

 laikykite užpildytą švirkštą adata aukštyn;

 švelniai pirštais patapšnokite švirkšto stūmoklį, kad oro burbuliukai/ tarpai pakiltų iki švirkšto

viršūnės;

 lėtai ir švelniai spustelkite stūmoklį, kad oras išeitų iš užpildyto švirkšto. Darykite tai atsargiai,

kad neištekėtų vaistas.

NEGALIMA liesti švirkšto adatos.

C SUIMKITE odą injekcijos vietoje, kad susidarytų tvirtas paviršius.

Odą suimkite tvirtai tarp nykščio ir pirštų, kad susidarytų apie 5 centimetrų (2 colių) pločio raukšlė.

Svarbu, kad injekcijos metu odą laikytumėte suėmę į raukšlę.

55

3 etapas: Atlikite injekciją

A Laikykite odą SUIMTĄ. Įbeskite adatą į odą 45 arba 90 laipsnių kampu.

Įbedant adatą NEGALIMA laikyti pirštų ant stūmoklio.

B Lėtai ir tolygiai STUMKITE stūmoklį kol švirkštas ištuštės.

C Tai atlikus, ATITRAUKITE nykštį ir švelniai patraukite švirkštą nuo odos.

NEGALIMA uždėti pilko adatos dangtelio ant panaudoto švirkšto.

56

4 etapas: Pabaiga

A Nedelsiant išmeskite panaudotą švirkštą į aštrių atliekų konteinerį.

Kaip tinkamai išmesti vaistus, klauskite sveikatos priežiūros specialisto. Gali būti vietinių reikalavimų

atliekų tvarkymui.

NEGALIMA panaudoto švirkšto naudoti dar kartą.

NEGALIMA vartoti panaudotame švirkšte esančio vaisto likučio.

NEGALIMA švirkšto arba aštrių atliekų konteinerio rūšiuoti perdirbimui arba išmesti juos su

buitinėmis atliekomis.

Laikykite panaudotą švirkštą ir aštrių atliekų konteinerį vaikams nepastebimoje ir

nepasiekiamoje vietoje.

B Apžiūrėkite injekcijos vietą.

Jei yra kraujo, prie injekcijos vietos prispauskite medvilninį tamponą arba marlinį tvarstį. Jei

reikia, užklijuokite pleistrą.

NEGALIMA trinti injekcijos vietos."Repatha 140mg/1ml inj. N1" aprašai:

/Images/Word32.png Informacinis lapelis   Atsisiųsti

Vaistinių, kuriose galite nusipirkti, paieška pagal vietovę:
Rajonas: Gyvenvietė: Vaistinių tinklas:
 

Ieškokit šiose vaistinėse : Vaistinių paieška atlikta šioje vietovėje: Visa Lietuva

Vaistinių atitinkančių jūsų paieškos kriterijus nerasta!


Paskutinė svetainės peržiūros data: 2018 m. sausio 26 diena